Afspraak is afspraak, ook zondermeer bij bedrijfsovername. Daarom is het ook van groot belang om de gemaakte afspraken bij een bedrijfsovername schriftelijk vast te leggen. Daarnaast is het ook van belang om vast te leggen wat er niet is afgesproken. Mondelinge afspraken moeten dan ook zoveel als mogelijk worden vermeden aangezien deze afspraken juist vaak voor veel verwarring zorgt. Verschillende partijen kunnen daarbij mondelinge afspraken eveneens op verschillende manieren interpreteren. De overnemende partij denkt dat er onvoldoende is geleverd terwijl de leverende partij denkt klaar te zijn.

Om onenigheid en een rechtelijke gang te voorkomen moet u dus gewoon alles op papier laten vast leggen. Om u achteraf niet tegen het hoofd te stoten, kunt u beter vroegtijdig juridisch professionele ondersteuning inschakelen.

Voorkom conflicten en notuleer alles!

De omvang van uw inboedel is uitgebreid en er dienen nogal wat punten daarvan op papier gezet te worden. Veelal gaat de kopende partij er automatisch vanuit dat bij een bedrijfsovername ook alle inboedel van eigenaar veranderd. Niets is minder waar! De verkopende partij hecht mogelijk persoonlijke waarde aan bepaalde objecten of inboedel, welke de verkopende partij in zijn eigen bezit wil hebben. Daarnaast komt het voor dat de verkopende partij zich bedenkt omtrent een object, waarmee dan mogelijk een bedrijfsovername conflict kan ontstaan. Daarom is het altijd van belang alles schriftelijk vast te leggen.

Wat leg je zoal vast bij een bedrijfsovername?

Het klinkt bizar, echter u moet gewoon alles vastleggen wat van de nieuwe en oude eigenaar is. Om daartoe te komen is het van belang dat u de volgende punten hanteert:

  • Neem op wat er telefonisch wordt besproken;
  • Notuleer of neem op wat er tijdens persoonlijke gesprekken is gezegd en laat deze door de oude en nieuwe eigenaar ondertekenen;
  • Leg vast wat er is concreet is afgesproken om bij de bedrijfsovername over te dragen aan de nieuwe eigenaar;
  • Leg vast wat er niet is afgesproken. Dit schept mogelijk verwarring aangezien er dan achteraf nog een beslissing moet komen, of het geeft de vrijheid aan de oude eigenaar om te beslissen deze wel of niet in zijn bezit te houden.
  • Mocht het komen tot persoonlijke gesprekken tussen de verkopende en kopende partij dienen bij die gesprekken meerdere personen cq getuigen aanwezig te zijn waarbij de gesprekken zo mogelijk worden opgenomen en/ of genotuleerd.

Al deze handelingen klinken mogelijk kinderachtig in uw oren als directeur van uw (aanstaande) onderneming echter in het verleden is wel gebleken dat door het onvoldoende vastleggen van de concrete en niet concrete afspraken bedrijfsovername conflicten kunnen ontstaan met als resultaat dat er mogelijk de gang naar de rechter wordt ingezet. Voor kom dit, en wees dus wijs. Wilt u zekerheid hebben omtrent de bedrijfsovername afspraken schakel dan tijdig juridisch advies in.

Voorkom euforie

Zodra overeenstemming is bereikt tussen de verkopende en kopende partij omtrent de overname voorwaarden ontstaat veelvuldig euforie. Iedereen aan tafel is tevreden met het resultaat en er heerst mogelijk een juich stemming. Pas hiervoor op aangezien vele afspraken nog niet helder op papier zijn gezet. Het moment van juichen kan beginnen als alles daadwerkelijk op papier is gezet en de bedrijfsovername voltooid kan worden. Neem dan ook professioneel juridisch advies in handen om dergelijke omstandigheden te voorkomen. Onze specialisten laten zich niet van de wijs maken en weten wat er voor u op het spel staat. Duidelijke, heldereĀ  en complete afspraken zijn daarbij de basis om te komen tot een geslaagde bedrijfsovername. Ons juridisch team helpt u graag!

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 74

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op