Wat is een reorganisatie?

Als een bedrijf of organisatie zich genoodzaakt voelt ingrijpende veranderingen of aanpassingen in de organisatie door te voeren is er sprake van een reorganisatie.

Doel van het reorganiseren

Het doel van een reorganisatie kan zijn de verschaffing van meer kapitaal en/of het creëren van meer efficiëntie. Hiervoor zijn meestal wijzigingen en/of aanpassingen in de bedrijfsvoering noodzakelijk. Het reorganisatieproces kan onder meer worden veroorzaakt door de ontwikkeling van de organisatie, veranderingen gericht op verbetering of kapitaalverschaffing.

Reorganisatieproces

Het management of de directie van de organisatie neemt het initiatief om te reorganiseren. Zij moeten vervolgens aan kunnen tonen dat de reorganisatie noodzakelijk is en ontwikkelen ter voorbereiding een gedegen reorganisatieplan waarin alle processen duidelijk worden beschreven. De ondernemingsraad en het personeel worden vervolgens geïnformeerd. Het is in ieder geval verplicht om de ondernemingsraad om advies te vragen betreffende de voorgenomen reorganisatie. Het opstellen van een sociaal plan kan ook onderdeel zijn van het reorganisatieproces. In dit plan maakt de werkgever met vakorganisaties afspraken over welke maatregelen er worden getroffen en hoe er met de gevolgen van de reorganisatie voor werknemers wordt omgegaan.

Gevolgen voor werknemers.

Een reorganisatie kan grote en ingrijpende gevolgen hebben voor een groot aantal medewerkers. Denk onder meer aan functiewijzigingen, wijzigen van werkplekken, wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden of ontslag.

Communicatie.

Bij een reorganisatie is een duidelijke en eenduidige communicatie heel belangrijk. Het is raadzaam om een communicatieplan op te stellen en dit op de juiste momenten toe te passen.

Voorwaarden van een succesvolle reorganisatie.

Om een reorganisatie succesvol te laten verlopen zijn de voorwaarden onder meer:

 • De aanleiding van de reorganisatie is voor iedereen binnen de organisatie duidelijk.
 • De gevolgen voor werknemers zijn bekend.
 • Gedegen uitgewerkte procedures.
 • Duidelijke tijdschema.
 • Duidelijk communicatie.
 • Korte veranderperiode.
 • Breed draagvlak.
 • Niet teveel veranderingen ineens.

Meer informatie of juridische hulp bij reorganisaties?

Wilt uw meer informatie of advies over reorganiseren? neem dan contact op met één van onze ervaren deskundigen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 74

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op