Het bedrijf waar je werkt wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar. De juridische term daarvoor is overgang van onderneming. Het bedrijf dient wel zijn identiteit te behouden na de overname.

Voor een bedrijfsovername of  ‘overgang van onderneming’ gelden bijzondere regels.

Wat verandert er voor werknemers?

Bij een bedrijfsovername of ‘overgang van onderneming’ blijf je de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit je arbeidsovereenkomst behouden. In principe verandert er voor jou dus niets.

Je blijft gewoon in dienst en krijgt hetzelfde salaris. Ook alle andere afspraken die in je arbeidscontract zjn opgenomen moeten worden nageleefd. Bovendien is je oude werkgever nog een jaar medeverantwoordelijk voor de naleving van je arbeidsovereenkomst. Een overgang van onderneming mag dus geen reden zijn om je te ontslaan.

Overtollige werknemers.

En wat als je, na de bedrijfsovername, overtollig blijkt te zijn? Ontslag is natuurlijk altijd mogelijk. Meestal kiest de werkgever dan voor een ontslagprocedure via het UWV omdat hij een (duurdere) procedure bij de kantonrechter het liefst wil vermijden. Je werkgever moet dan wel de noodzaak van het ontslag aantonen en het afspiegelingsprincipe toepassen. In het kort komt dat neer op 'last in first out'.

Echter, bij overgang van onderneming tellen de dienstjaren bij de oude werkgever ook mee. Het kan dus voorkomen dat werknemers van de nieuwe eigenaar worden ontslagen in plaats van de 'overgenomen' werknemers die met de overgang van onderneming automatisch in dienst zijn gekomen. De 'overgenomen' werknemers hebben dus dezelfde rechten als de reeds aanwezige werknemers.

Toch ontslag na bedrijfsovername.

Overgang van onderneming is geen reden voor ontslag.
Als je toch wordt ontslagen na de bedrijfsovername moet je daartegen schriftelijk bezwaar maken.  Mocht de reden van ontslag daar wel op terug te leiden zijn dan maak je kans op een schadevergoeding.

Twijfels over uw ontslag?

Heeft u twijfels over of uw ontslag wel terecht is? Neem dan onmiddellijk contact op met één van onze advocaten. Zij kunnen u helpen om tot een goede regeling te komen, uw ontslag aan te vechten, danwel u op een andere manier juridisch te ondersteunen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 74

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op