Een reorganisatie gaat meestal gepaard met ontslagen. Uw werkgever gaat dan vanwege 'bedrijfseconomische redenen' in het personeelsbestand snijden en er volgen ontslagprocedures. Er zijn wel een aantal ontslagregels waar uw werkgever rekening mee dient te houden.

Ontslagregels bij reorganisatie

U kunt niet zomaar ineens of op staande voet ontslagen worden na een reorganisatie. Het ontslag moet door uw werkgever ruim van tevoren zijn aangegeven. Ook dient uw werkgever uw ontslag cijfermatig te onderbouwen en dient hij het afspiegelingsprincipe toe te passen. Hiermee wordt bepaald wie er voor ontslag in aanmerking komt. Het UWV besluit uiteindelijk op basis van deze factoren om een ontslagvergunning al dan niet af te geven.

Cijfermatige onderbouwing.

Uw werkgever moet de aanleiding en de noodzaak van het ontslag cijfermatig onderbouwen. Dit dient hij te doen op een manier die wordt erkend door het UWV. Het UWV heeft hier regels voor.

Het afspiegelingsprincipe.

Verder dient uw werkgever het afspiegelingsprincipe toe te passen. Dit principe houdt in dat uw werkgever zal moeten kiezen tussen werknemers met een gelijkwaardige onderling uitwisselbare functie. Hierbij worden de werknemers ingedeeld in bepaalde leeftijdscategorieën. De bedoeling hiervan is dat de leeftijdsverdeling na de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk blijft aan de verdeling van voor de reorganisatie. In de praktijk komt het er vaak op neer dat voor de werknemer met het kortste dienstverband een ontslagvergunning wordt aangevraagd. Het 'last in first out' principe wordt dan toegepast.

Onmisbare werknemers.

Bij 'onmisbare' werknemers moet uw werkgever aantonen dat deze over bijzondere kennis en vaardigheden beschikken die onmisbaar zijn voor het bedrijf. Het ontslag van zulke werknemers moet aantoonbaar op grote bezwaren. In dit geval verzoekt uw werkgever aan het UWV om af te wijken van het afspiegelingsprincipe. Het komt in de praktijk niet vaak voor dat het UWV aan zo'n verzoek gehoor geeft.

Contact met een ontslagjurist

Heeft u vragen over uw ontslag? Of heeft u vragen over hoe u ontslagen bij een reorganisatie het beste kunt aanpakken? Twijfel dan niet om contact op te nemen met één van onze juristen. Zij kunnen u de beste oplossing bieden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 74

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op