Wanneer een geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring is een contract wat ervoor moet zorgen dat partijen in alle toonaarden zwijgen over een toelichting van producten of diensten, die verband houden met een bedrijf. Naast de zwijgplicht die een geheimhoudingsverklaring met zich meebrengt, betekent een geheimhoudingsverklaring tevens, dat u de verkregen informatie niet mag gebruiken voor eigen doeleinden of doeleinden anders dan die van het betreffende bedrijf.

In het kort houdt een geheimhoudingsverklaring in dat:

  • Alle verstrekte informatie als vertrouwelijk moet worden beschouwd en voor derden strikt geheim moet worden gehouden.
  • De persoon of het bedrijf die de toelichting over het bedrijf, product, dienst of idee heeft gegeven, schadeloos wordt gesteld door diegene die de geheimhouding verbreekt.

Wat staat er in een geheimhoudingsverklaring

Een standaard geheimhoudingsverklaring begint altijd met de persoonlijke gegevens van de persoon, die de geheimhoudingsverklaring wordt voorgelegd en zijn of haar functie en bedrijf waar de persoon werkzaam voor is, gevolgd door de woorden “verklaard hierbij”.

Vervolgens worden er dan in een aantal punten zeer uitgebreid genoemd, wat de persoon allemaal niet mag ten opzichte van de geheimhouding. Deze punten dienen zorgvuldig te worden samengesteld, zodat er geen enkele uitweg meer mogelijk is, wanneer de geheimhouding wordt geschonden. Het is dan ook zeer verstandig om een dergelijke geheimhoudingsverklaring op te laten stellen in samenwerking met een gespecialiseerde advocaat. Wel is het van groot belang dat de sancties voor het schenden van deze verklaring, duidelijk worden vermeld. Meestal betreft het een groot geldbedrag en eventueel ontslag.

Een geheimhoudingsverklaring dient te worden ondertekend door geheimhoudingsverplichte en de geheimhoudingsverstrekker met vermelding van de teken datum.

Wanneer uw bedrijf wordt overgenomen

Als ondernemer en eigenaar van een bedrijf, welke u met veel inzet en passie heeft op gebouwd, is afstand doen van dit bedrijf een emotionele kwestie. Toch komen de meeste ondernemers vroeg of laat voor de keuze te staan om hun bedrijf ter overname aan te bieden. Hoewel een bedrijfsovername een zaak is die goed voorbereid moet worden, wordt dit vaak uit gesteld. Neem daarom de emoties rond het afstand nemen van uw bedrijf serieus en besteedt daar aandacht aan. Emoties in combinatie met rationele beslissingen nemen gaat namelijk niet goed samen. Uiteraard is hier niet altijd tijd voor en zit er onverwachts veel tijdsdruk op de bedrijfsovername. Kopers zijn namelijk niet van plan om voor emotie te betalen en hebben alleen belang bij zakelijk beredeneren.

Houd de overname geheim

Wanneer u plannen heeft om uw bedrijf te verkopen, is het van groot belang dat u dit geheim houdt. Lekt het bericht dat u het bedrijf gaat verkopen uit, dan kunnen personeelsleden moeilijk gaan doen en vertrekken of de klanten blijven weg. Dit alles kan de overname en de verkoop negatief beïnvloeden. Een geheimhoudingsverklaring kan hier uitkomst bieden. Een geheimhoudingsverklaring, is een verklaring die ervoor zorgt, dat iedere betrokken partij zwijgt over zaken die met de overname van het bedrijf te maken hebben. Door deze geheimhoudingsverklaring wordt er discretie gegarandeerd voor de koper en verkoper.

Door een advocaat voor bedrijfsovername in te schakelen, zorgt u voor een goede begeleiding, zodat er geen extra zorgen bij komen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 74

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op