Hoeveel is uw bedrijf waard?

Weet u hoeveel uw bedrijf waard is of heeft u daar nog niet bij stil gestaan?

Bij veel bedrijven wordt nagedacht over de bedrijfswaarde wanneer er sprake is van overname of van een extra lening op het bedrijf. Toch is de waarde van uw bedrijf wel degelijk van belang in andere gevallen.

Zijn er bijvoorbeeld veranderende situaties op de markt waar uw bedrijf zich in begeeft, waardoor het rendement van uw zaak negatief beïnvloed wordt, dan is het verstandig eerst de bedrijfswaarde te laten bepalen, voordat u nieuwe investeringen gaat doen.

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt er uit gegaan van de huidige bedrijfsvoering. Er komen bij een bedrijfswaarde bepaling tal van factoren kijken die van invloed zijn. Zo heeft de bedrijfswaarde alles te maken met de vervangingswaarde van uw bedrijf. Zo zal de juiste deskundige eerst de gecorrigeerde vervangingswaarde van uw bedrijf uitrekenen, omdat de bedrijfswaarde daar nooit bovenuit mag komen.

Waar wordt bij bedrijfsbepaling naar gekeken?

Bij het bepalen van de bedrijfswaarde wordt er gekeken naar de opbrengsten en de kosten, in samenhang met de onroerende zaak. De volgende zaken zijn belangrijk zoals:

  • Balanswaardering terwijl er afwaardering wegens lagere winstgevendheid wordt toegepast.
  • De huidige waarde van alle onroerende zaken die bij het bedrijf horen plus eventuele inboedel.
  • De toekomstige winstverwachting, gebaseerd op de afgelopen jaren.
  • De contante waarde van alle toekomstige uitgaven en ontvangsten, die samenhangen met de productie waarvoor uw bedrijf wordt gebruikt. Dit wordt ook wel de DCF methode genoemd.
 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 74

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op