Als het wat slechter met het bedrijf gaat, of als er flink in de kosten gesneden moet worden, wordt er al snel gesproken van het reorganiseren van het bedrijf, ofwel de Bedrijfsreorganisatie. De werkgever zal een aantal maatregelen moeten nemen die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van het bedrijf.

De maatregelen zullen in een reorganisatieplan beschreven worden, met hierin ook de financiële gegevens en noodzakelijke argumenten die bij een reorganisatie horen. Tevens moet worden beschreven wat voor effect de maatregelen zullen hebben binnen het bedrijf, met daarbij de (financiële) positie die het bedrijf weer wil innemen in de markt.

Een reorganisatie zal vaak gepaard gaan met (on)gedwongen ontslagen en veranderingen in taken en structuur bij de bestaande functies. Hierom is opstellen van een sociaal plan bij een bedrijfsreorganisatie geen overbodige luxe. Tevens zal dit goed vallen bij de ondernemingsraad en zullen op deze manier hoge ontslagvergoedingen voorkomen kunnen worden.

Bedrijven en het her-organiseren

De economie wordt gevormd door de bedrijven en bedrijven worden gevormd door hun werknemers. Iedereen in Nederland heeft een inkomen nodig en daarom zijn de bedrijven zo belangrijk. Helaas is in de dynamiek van economie en de conjunctuur, nooit helemaal zeker hoe de werkgelegenheid er in de toekomst uit ziet.

Recessies zijn niet altijd goed te voorspellen en bedrijfscontinuïteit is niet altijd zo zeker. Vaak zijn reorganisaties nodig om een bedrijf te redden tegen het ergst mogelijke. Een enkel bedrijf weet de toekomst goed in te schatten en gaat al vroegtijdig reorganiseren. Daar komt in de praktijk nogal wat bij kijken.

Reorganisaties

Bij een reorganisatie komt in 99% aan op dat er mensen het bedrijf moeten gaan verlaten. Wanneer het namelijk perfect gaat met het bedrijf is er geen noodzaak om mensen eruit te gooien. Dit is de reden dat reorganisaties ook vaak gelieerd zijn aan de kwetsbaarheid van het bedrijf in de economie. De bedrijf als machines moet goed draaien omdat de concurrenten hen anders de loef afsteekt. Bij reorganisaties worden daarom arbeidskrachten die nauwelijks bijdragen aan het bedrijfssucces & kernactiviteiten, afgestoten om kosten te besparen. Wellicht wilt u medewerkers die hiervan vroegtijdig op de hoogte zijn een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Daarmee voorkomt u dat gevoelige informatie vroegtijdig naar buiten komt.

Bij de meeste bedrijven zijn loonkosten de hoogste kosten die het bedrijf heeft. Een medewerker minder kan dus al enorme gevolgen hebben voor de besparingen in het bedrijf. Dit is de reden dat veel mensen worden ontslagen als een bedrijf weer gezond gemaakt moeten worden. Het bedrijf moet weer naar de kern van zijn bestaan en downsizing is hiervoor een oplossing.

Impact medewerkers

Voor medewerkers kan een reorganisatie een grote impact hebben. Vooral voor de mensen die al heel lang bij het bedrijf werken. Zij verliezen aan de ene kant het bedrijf waar zij jarenlang hard voor hebben gewerkt. Daarnaast moeten zij ook weer hard aan de slag om nieuw werk te vinden. Voor werknemers is een reorganisatie daarom ook altijd een stressvolle periode.

Oplossingen praktijk

Er zijn vele boeken geschreven over hoe een reorganisatie aangepakt moet worden. Er moet goed gekeken worden naar de bedrijfsprocessen om te bepalen welk deel van de organisatie niet optimaal functioneert. Dit is al een hele theorie an sich. Daarnaast is er ook veel te zeggen over hoe met het personeel omgegaan moet worden. Het zogenoemde change management is een groot vakgebied waar veel verschillende oplossingen en strategieën mogelijk zijn.

Noodzaak advocaten

Af en toe gaat een reorganisatie niet helemaal op een nette manier. Het wil nog wel eens voorkomen dat een bedrijf zich niet aan de afspraken houdt of niet netjes omgaat met werknemers. Bij reorganisaties worden met regelmaat trouwe werknemers het bedrijf uit gewerkt omdat zij op leeftijd gekomen zijn. Voor het bedrijf zijn zij dan een te hoge kostenpost. Aan de andere kant hebben deze trouwe werknemers wel een aandeel gehad in het succes van het bedrijf. Daarom wordt nog wel eens een advocaat ingeschakeld om de belangen van werknemers te behartigen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 74

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op